Με το ηλεκτρικό ποδήλατο διατηρούμε τη φυσική μας κατάσταση χωρίς να καταπονούμε το σώμα μας. Κάνουμε γυμναστική και προστατεύουμε το καρδιαγγειακό μας σύστημα.

Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν απλό ποδήλατο κάνοντας την γυμναστική μας και επιλέγουμε την ηλεκτροκίνηση όποτε χρειάζεται να ξεκουραστούμε από το πεντάλ.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την καταγραφή στατιστικών στοιχείων που αποδεικνύουν τα οφέλη του ηλεκτρικού ποδηλάτου.Ο ποδηλάτης αυτός κάνει καθημερινά 70 χλμ πηγαινοερχόμενος στην δουλειά του και έκανε καταγραφή την καθημερινή διαδρομή του, την μέση ωριαία ταχύτητά του, τους καρδιακούς παλμούς του, την προσπάθεια που έκανε σε watt και τον μέσω χρόνο που έκανε για τα 70 χλμ καθημερινά για συνολικά 8700 χλμ σε 130 ημέρες.

Τα δύο πρώτα ποδήλατα είναι ηλεκτρικά και τα υπόλοιπα χωρίς υποβοήθηση.
Βλέπουμε λοιπόν ότι για την ίδια καθημερινή διαδρομή με την ίδια προσπάθεια (Watt-γυμναστική) και τον ίδιο καρδιακό παλμό (Heart rate καρδειαγγειακό )  με τα ηλεκτρικά ποδήλατα είχε μεγαλύτερη μέση ωριαία ταχύτητα (mph) συνεπώς μικρότερο χρόνο μετακίνησης(daily time)